كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) جواد پورروستايي

جواد پورروستايي
[ شناسنامه ]
فنآوري پيشرفته هم سطح سازي دريچه ها!!! ...... جمعه 96/11/6
قابل توجه مهندسان عمليات ساختماني ...... جمعه 96/11/6
غوغاي قانون شکني! ...... چهارشنبه 96/11/4
پاشنه جديد يا همان پاشنه سابق؟! ...... سه شنبه 96/11/3
جابجايي مرزهاي ادبيات کلاسيک و فولکلور ...... سه شنبه 96/10/5
پاکي حساب امام جمعه ...... سه شنبه 96/10/5
سهرام جزايري هاي اردکان چه کساني هستند؟! ...... شنبه 96/10/2
طنز؛ شايد هم جدي! ...... چهارشنبه 96/9/29
نامه درخواست موافقت! ...... چهارشنبه 96/9/29
«يوز» منقرض نشه؛ آدم دو پا زياده! ...... سه شنبه 96/9/28
جناب فرماندار! نگران سلامت شما هستيم! ...... دوشنبه 96/9/27
تهديد ديرهنگام! ...... شنبه 96/9/25
يک خبر و اين همه نکته؟! ...... شنبه 96/9/25
آيا تکرار خواهد شد؟! ...... چهارشنبه 96/9/22
براي خودم متأسفم! ...... دوشنبه 96/9/20
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها