كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) جواد پورروستايي

جواد پورروستايي
[ شناسنامه ]
جامعه مرده و منتقدان! ...... شنبه 97/1/25
مجتمع تفريحي چادرملو؛ کاسبي يا خدمت؟! ...... جمعه 97/1/24
مجتمع تفريحي با طعم فضولات گاو! ...... پنج شنبه 97/1/23
برنامه براي سرطان گيري باقيمانده مردم! ...... پنج شنبه 97/1/23
قابل توجه اصفهاني ها! ...... پنج شنبه 97/1/23
امان از دست شيطون! ...... سه شنبه 97/1/21
کجاست دستان شفابخش؟! ...... شنبه 97/1/18
عرضي نيست؛ جز دو نکته! ...... جمعه 97/1/17
پاسخ مديرکل آبفاي استان و نقد آن ...... پنج شنبه 97/1/16
خبري عجيب و دو سوال فني! ...... چهارشنبه 97/1/15
سوال از سازمان بازرسي، آبفاي استان آبفاي اردکان ...... چهارشنبه 97/1/15
ماه شب سيزده هم کمک بود! ...... شنبه 97/1/11
شهرداري اردکان؛ رکورددار گرانترين حق تشرف در استان! ...... پنج شنبه 97/1/9
آبفاي اردکان يا تجارتخانه برادران؟! ...... سه شنبه 97/1/7
چوپان و آخر حکمت! ...... پنج شنبه 97/1/2
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها