سفارش تبلیغ
صبا

یکی از روالهای ناصوابی که در اواخر مدیریت شهردار سابق در شهرداری اردکان گذاشته شد، به شرح زیر بود:
شهرداری منابع مالی کافی جهت پرداخت طلب پیمانکاران را نداشت؛ به پیمانکاران پیشنهاد شده بود برای وصول طلب خود، خدمات معرفی کنند؛ مثلاً کسی را معرفی کنند که قصد تفکیک یا گرفتن پروانه دارد؛ تا عوارض دریافت شده در آن مورد توسط شهرداری، به دلیل معرفی توسط پیمانکار، به پیمانکار داده شود. (طبق یک روال گنگ و مبهم؛ که قبلاً شرح داده شد).
مواجه کردن ارباب رجوع شهرداری با پیمانکاران شهرداری، چه مفاسد و نواقصی داشته و دارد، بماند!
و این که آیا این کار قانونی است یا نه، موضوع این یادداشت نیست.
همانطوری که همه می دانند یکی از پیمانکاران شهرداری، شرکتی است که برادرخانم شهردار سابق در آن ذی نفع است.
و طبعاً کار او در پیدا کردن ارباب رجوع دارای خدمات مبالغ بسیار بالا برای تسویه طلب از شهرداری، بسیار آسان بوده است؛ به خلاف بقیه پیمانکاران که چنین دسترسی اطلاعاتی نداشتند. این هم بماند!
موضوع یادداشت حاضر، نوع معرفی خدمات است.
یکی از مراجعان به شهرداری، در تاریخ 28/12/1392 برای اخذ پروانه تجاری اقدام کرده بوده و عوارض شهرداری را با توجه به موافقت شورای شهر، طی چکهای مدت دار پرداخت کرده است!
(حتماً توجه بفرمایید که چکها در حدود چهارسال پیش صادر شده و به شهرداری تحویل شده است)
سریال چکها و تاریخ به ترتیب زیر است (کلیه چکها به مبلغ دوازده میلیون تومان است):
30/2/93(725937)+30/5/93(725938)+30/6/93(725939)+30/8/93(725940)+30/10/93(725941)+29/12/93(725942)+30/2/94(725943)+30/4/94(725944)+30/6/94(725945)+30/8/94(725946)+30/10/94(725947)+29/12/94(725948)+30/2/95(725949)+30/4/95(725950)+30/6/95(725951)+30/8/95(725952).....
این روال سریال چک ادامه دارد: شماره725957 و 58 و 59 و 60 به تاریخ آخر شهریور، آبان، دی و اسفند 96 بوده است.
و شهردار محترم در تاریخ 30/5/96 (یعنی روز ماقبل پایان قطعی کارشان در شهرداری اردکان) طی نامه 30/5/96 ش 2696/01/2/96 (و لابد با استناد به معرفی خدمات)، از بانک درخواست عودت چهار چک اخیر  کرده و به حساب پیمانکار شرکت هموار مسیر منظور نموده است!
کجای این کار معرفی خدمات توسط پیمانکار است؟! چکی که در ازای خدمات در آخر سال 92 صادر شده، به حساب معرفی خدمات توسط پیمانکار منظور شده است! آیا بقیه پیمانکاران هم چنین دسترسی به سوابق و چکهای مدت دار داشتند تا طلبهای خود را وصل کنند؟!
اسم این کار چیست؟! خوانندگان قضاوت کنند.
( تریبون @poorroostaee )


نوشته شده در  سه شنبه 96/8/23ساعت  9:59 عصر  توسط جواد پورروستایی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
درود بر اهالی ورزنه!
حرکت؛ درجا؟!
آخر دورویی!
ابهام ادبی
زور عجیب سوتیها!
عاقبت حکم تخریب؟!
چاه مجاز یا غیرمجاز؟!
درخواست افزایش ظرفیت!
افقهای جدید اشتغال بانوان!
پرسشگری خطرناک!
قحط الرجال
[عناوین آرشیوشده]